Počet zobrazení stránky

pondělí 27. února 2017

Necrons

Necrontyr - asi
Necrons (Nekroni) jsou rasou mechanických válečníků vytvořených z Necrontyru. 60 milionů let dleli ve svých stázových hrobkách. Jsou prastarou rasou, dokonce starší, než je datována rasa Eldarů. Avšak nyní nastal čas, kdy se začínají probouzet, hledajíc cestu ke znovuobnovení nadvlády dynastie Necronu napříč celou galaxií a ještě mnohem dál.

Příběh Nekronů je příběhem pradávné zrady. Velmi dávno, 60 milionů let před 41. miléniem, rasa Necrontyr vládla celé galaxii. Avšak tím, jak se jejich velká říše rozšiřovala a stávala rozmanitější, jednota, které je původně dělala silnými, byla narušena. První válka o nezávislost začala. Napříč celou říší se začala šířit revolta, boj o nezávislost - válka známá jako “1. válka o odtržení”.

Triarchové - vládnoucí koncil Necrontyru si uvědomil, že jedinou silou, která dokáže znovunastolit jednotu napříč říší, je vnější nepřítel. A tak zaměřili svůj pohled na “Prastaré” - jako na perfektní cíl a zaměřili svůj hněv právě na ně. Vždy žárlící na zdánlivě nekonečný život “Prastarých”, zahájil proti nim Necrontyr  válku. Separatisté ukončili ozbrojená povstání a válka na nebesích začala.

“Válka na nebesích” byla jedna z nejkrvavějších v dějinách celé galaxie a brzo bylo zřejmé, že i se svojí pokročilou technologií Necrontyr nemůže “Prastaré” s jejich mistrovskou znalostí warpu nikdy porazit. Na pokraji totální porážky byla jednota Necrontyru opět podlomena a začala “2. válka o odtržení”.

Triarchové opět zoufale hledali jednotící sílu a jejich modlitby byly vyslyšeny prastarými a bohupodobnými C’tan, jež byli přivábeni z Necrontyru vyzařující nenávistí k “Prastarým”. Hledajíc pomoci od všemohoucích hvězdných bohů, Necrontyr usiloval o přízeň C’tan a jejich tělesných schránkách z živoucího kovu.


Deceiver
A tak C’tan známý jako Deciever (šarlatán) předstoupil před krále Szarekha Tichého, lorda Triarchů. Vyprávěl královi, že i jeho druh bojoval a byl poražen “Prastarými” a že baží po odvetě. Slíbil králi nejen vítězství ve válce na nebesích, ale i nesmrtelnost, po které Necrontyr toužil. Král Szarekh a Triarchové horlivě souhlasili s aliancí a tím navěky odsoudili svoji rasu Necrontyr k zániku.

Na začátku biopřenosu bylo křehké maso Necrontyrů nahrazeno nesmrtelnými těly z živoucího kovu. C’tan plnými doušky hltal životní sílu a energii a stával se větším a silnější, kdy král Szarekh - nyní již sám v těle stroje - pochopil, že udělal obrovskou chybu. Necrontyr je nyní nesmrtelný a sjednocený, avšak příslušníci této rasy přišli během biopřenosu o své duše. A takto došlo ke zrození bezduchých strojů známých jako Necrons.

“Prastaří” byli pod přesilou - bok po boku bojujících C’tan a Necrons - poraženi v krvavém očistci. Celá galaxie mohla spatřit, jak je celý systém pokřiven silami warpu hvězdných bohů a legiemi nesmrtelných nekronských válečníků, kterým se podařilo infiltrovat Webway (komunikační prostředek pro cestování mezi dimenzemi bez nebezpečí ohrožení z warpu)

a díky tomu mohli pronásledovat “Prastaré” v každém koutě galaxie.

Nekroni vtrhli do nejsilnějších pevností Prastarých, překonali jejich magické a technologické síly a tím přinutilí ostaní obydlené (Eldaři, Orkové) planety pomoci v boji Prastarým proti C’tan. Za zvyšující se beznaděje Prastaří nešťastně použili warpu a v jeho nástrahách a nebezpečí byli vymazáni z prostoru a času.


V závěrečné fázi války na nebesích čekal Szarekh na svoji příležitost, kdy C’tan budou nejzranitelnější. S konečnou porážkou Prastarých král Szarekh Tichý zaútožil a vedl revoltu Nekronů proti arogantním C’tan. Nekroni soustředili nepředstavitelné množství energie z celého živoucího vesmíru do zbraně tak sílné. které nemohli odolat ani C’tanové. Ti, díky svému původu a přirozenosti téměř nezničitelní, byli roztříštěni do množství střepin.

Nyní, s porážkou Prastarých i C’tan, král rozhodl, že pro tento okamžik se čas Nekronů naplnil. Galaktickou dominanci postupně převezmou Eldaři, kteří bojovali po boku Prastarých ve válce na nebesích. Nekroni, oslabeni válkou na nebesích a revoltou proti C’tan se jim nemohli postavit. Ovšem král věděl, že čas Eldarů jednou skončí, tak jako končí čas všeho z masa a kostí. A tak rozkázal zbylá nekronská města přebudovat na obrovské komplexy protkanými stázovými hrobkami. Zde Nekroni ulehli s rozkazem spát 60 milionů let a poté se probudit a připravit se k získání a znovuvybudování všeho, co bylo v minulosti ztraceno, tak aby byla znovuzískána jejich bývalá sláva. Král Szarekh se ale nepřidal. Zničil velicí protokoly, kterými řídil svůj lid a opustil galaxii, aby nalezl útěchu a pokání.

pátek 24. února 2017

Khornův kult


Khorneho kult/kult Khorna

Khorne je bůh krve, rozhněvaný a vražedný bůh chaosu, jehož neomezený hněv rezonuje chodbami času a prostoru. Jeho velký mosazný trůn je usazen ve světě chaosu, na hoře z lebek, uprostřed plání posetých kostmi a s jezery plnými krve, to vše utvořeno z ostatků jeho následovníků, poražených v bitvě a z těch, které jeho služebníci zabili jeho jménem.
Khorne ztělesňuje bezduché a absolutní násilí, ničení každého a všeho v dosahu, prolévajíc krev přátel a nepřátel, stejně tak požitek ze zabití.

Stoupenci Khorna jsou vždy zuřivý válečníci a nikdy neužívají psychických sil. Bůh krve zavrhl podvodnou magie a zbabělé čaroděje, zvláště služebníky Tzeentche. Muži se obracejí ke Khornovi pro sílu zvítězit, pro poražení svých nepřítel v bitvě, pro rozpoutání krvavé odvety a dosáhnutí nezměrného umění boje proti všem příchozím. Nejfanatičtější a nejoddanější z jeho stoupenců, mají duše zcela uvězněny v jeho krvavém objetí. Jediným jejich středobodem jsou divoké masakry způsobené Khornovou příčinou. Khorne neřeší odkud krev teče, nýbrž že teče bez přestání. Na věky.
Obrovské množství smrtelných bytostí následuje Khorna, obzvláště lidé a jako zář hrubé síly a silných emocí vábí k sobě všechny, kteří baží po bitvě a moci nad svými soukmenovci.

Uctívání Khorna je především přijímáno původními a primitivními kmeny lidí, kteří žijí na divokých, či feudálních světech napříč Impériem člověka (Imperium of Man).
Následovníci Khorna jsou téměř všichni nekontrolovatelnými bojovníky, kteří excelují v umění zabíjet.

Uctívači Khornatova kultu šíří přímočarou filozofii války a bitevní taktiky svého boha, preferujíc přímý boj s nepřáteli tak, aby je porazili v boji zblízka, tváří v tvář, kde krev vskutku teče proudem. Jako takový jsou Khornovi následovníci všeobecně berserkeři (bojovník vyznačující se zuřivostí v boji), kteří věnují malou pozornost taktice, nebo obraně, během jejich šílenství po krvi. Khorne se vysmívá čarodějnictví a trikům a ti kteří hledají umění magie, musejí hledat u někoho jiného, než Khorna.

středa 22. února 2017

Khorne


Ahoj, něco málo k fluffu… něco hodně málo pro kamaráda Dawea.
(velmi volný překlad, viz http://warhammer40k.wikia.com/wiki/Khorne pozn.)

Khorne
Khorne, též zvaný bůh krve a/nebo pán lebek, je chaos bůh krve, války a vraždění. Jeho doménou jsou ty nejzákladnější a nejbrutálnější emoce a činy, jako třeba nenávist, hněv, vztek, válka a zabíjení. Každý projev zabíjení nebo vraždění v hmotném vesmíru, dává Khornemu sílu. Čím nesmyslnější a destruktivnější, tím lepší.

Khorne sedí na trůnu z lebek
Nicméně, I když je Khorne bůh krvavého vraždění (masakrování J ), je rovněž bohem bojové hrdosti a cti na ty, kteří se sami dokázali postavit nejnebezpečnějším protivníkům a navzdory všemu zvítězili.
Khorne a Slaneesh se nemají rádi.

Jméno Khorne je odvozeno z pradávného jazyka chaosu – Kharnet, což znamená pán vzteku nebo pán krve. Je nejsilnější a druhý nejstarší z hlavních bohů chaosu. K jeho zrození došlo v období evropského středověku.

úterý 21. února 2017

1000 pts je taky zábava

Úvodem -
Od této hry uplynul již týden a nepamatuji si přesně, jak to bylo. Takže berte to s rezervou.
Tedy stalo se to asi takto…:

Na 500 pts to může být zábava, ale na 1000 pts je dvakrát taková. Ve středu 15. 2., jsem se u nás ve sklepě sešel s Dredrugem, že si pohrajeme Warhammer 40000 a to právě na litr pts. Jelikož nedisponuji dostatečnou silou, rozhodl jsem se vzít si Blood Angels, kterých má Řízek04 poměrně víc, než já Ultramarines.

Dredrug přijel se zelenou vlnou – warboss s klávou, kolem …cet, nebo …náct orkboyů a nob s klávou. Ti se vezou ve wagónu. Další skupinka podobná, jen místo warbosse je tam psyker. Ti jedou v trucku. 4 nebo 5 Deffkopt a jeden looted wagon – Leman Russ s nějakým obrdělem a …náct tankbustazz uvnitř.

Od Řízka04 zapůjčeni Blood Angels na 1000 pts
Já své/ Řízkovo04 Blood Angels postavil trochu Ultraortodoxně. 2x tacticála o 10 chlapech, kde v každé je chlap s raketou a flamerem, jeden serža má powerweapnu, druhý pouze chainsword, oba jsou veteráni. Ta jedna desítka sedí v Rhinu. Dále pak devastátoři – 2x plasma cannon, 2x lascannon a Sgt., Baal predator s Heavy Boltery (HB) ve sponsonech a twinlinked Assault Cannon ve věži. Librarian knihovník se 3 kouzly:

Primaris. Quickening: WC1 Blessing. Psyker or target character within 12" has Fleet and +D3 Initiative and Attacks.

Fear of the Darkness: WC1 Malediction. Target enemy unit within 12" takes a Morale test with -2LD.

Unleash Rage: WC1 Blessing. Target unit within 18" has Rage. If the unit already has Rage, they get +1A instead.

A jako posledního jsem měl Gabriela Setha. Což je takovej jeden bouchač – chapter master of… (Fluffově to prostě úplně v pořádku není, nicméně Battlescribe to umožňoval).
Mise: Purge the Alien (očisti lva) – hra na Killpointy, tzn. dříve eliminace. Jako secondary je tam myslím First Blood (kdo první sejme celou jednotku), Linebreaker (dostaň své jednotky do deploy zóny protivníka) a Slay the Warlord (sejmi warlorda).

Deploy: Vanguard Strike
Už si vůbec nepamatuji rozmístění terénů, ale nějak takto. Jen ty rohy mi přijdou prázdné :-) 
Vyhrávám INI a začínám deployovat první. Rozhodně chci první kolo, abych si trochu z dálky prásknul za pomocí devastátorů, do zelené vlny a to dřív, než mne pohltí.
Dredrug ovšem ukázal, co to znamená, když se řekne „mít štěstí“, protože mi jedním hodem K6 INI na 6tku ukradl a začínal on.

Dredrug – 1. kolo
Battlewagon plný boyů s warbossem a nobem jede přímo vpřed. Deffkopty míří co nejrychleji k Predátoru, zahajují palbu. Mám pocit, že se nic neděje. Na druhé straně looted wagon s tankbustaz spěchá na mé levé křídlo, rovněž zahajuje palbu a eliminuje 3 z 5ti devastátorů, zůstává 1x Lascannon a Sgt. Ork Truck míří ke středu stolu a schovává se za ruinou.

1. kolo, chvilku po deployi
Deffkopty už frčí!
Moje 1. kolo
Pohyby moc neřeším. Lascanon střílí na battle wagon a daří se, je z toho exploded. Výbuch sejme cca polovičku vezených boyů. Warboss točí lucky stick a failne, přichází o 1 wound.

Tomu se říká zatraceně šťastná trefa se zatraceně šťastným efektem na poškození!


Na pravém křídle Baal predátor, Rhino, Space Marines s raketou chrlí vše na Deffkopty a jednu sejmou. Ještě předtím ale Dredrug zahlásí Jing. Toť asi vše.
Tam, kde je ta skupinka Orkz, byl dříve Battle Wagon...
Dredrug – 2. kolo

Z Trucku za ruinou se ozve zakašlání motoru. Vozidlo se posune kolem ruiny blíže k Space Marines. Zelená vlna vyskáče ven a chystá se provést assault (asalut). Na levém křídle Looted wagon hází děsivé placky s AP 3 a mám pocit, že tentokrát minul. Nicméně mám ještě jeden pocit a to ten, že stejně nějak sejmul zbytek devastátorů. Jeho Deffkopty naassaultí Rhino a Predátor. Jelikož vozidla stála, má Dredrug na Deffkoptách autohit. Predátor během mžiku oka hoří. Rhino je imobilized. Boyové z trucku skutečně naberou moje mariňáky a mají nekonečně mnoho útoků s vyšší silou (díky… nějakému kouzlu od psykera???). Výsledek ovšem není tak drtivý. Chvilku se zde budeme tepat. Mám tu seržanta s power weapnou a kapitána s relic blade AP 3. Navíc dále zde bude Dredrug házet čočku. Orkové z vybuchlého Wagonu se lehounce posunují směrem ke mně.
Moje 2. kolo

Ze stojícího Rhina vyskakuje 10 pekelně naštvaných Space Marines a vyrážejí směle v ústrety stádu zelených opic, ze kterých se ještě čadí poté, co zázračně přežili výbuch jejich transportního vehiklu. Seržant chvilku zaváhá, zda nepomoci již probíhajícím Close Combatem oslabené první tacticále, ale nakonec se rozhodne nabrat skupinu čmoudích zelených opic s největší zelenou opicí uprostřed (Je třeba poznamenat, že tyto opice nemají růžové zadky, jak je zvykem.). Zášleh z flameru smahne asi 3 další orky, ale pak už neriskuji. Mám obavu, že když zredukuji jejich počet více, může se stát, že k nim na CC nedoběhnu.
Knihovník (Librarian Dreadnought) vyčaruje kouzlo na Space Marines, kteří se právě chystají k CC assaultu. Dá jim blessing, který jim umožňuje použít pravidlo RAGE. Prostě bomba. A kouzlo se povedlo! Následně v assaultní fázi nabere Librarian dreadnought Deffkopty a začíná mazec. Ryc pic bum, padají jako mouchy.

Deffkopty v CC s Librarian Dreadnought
Devastátoři jsou ťuhýci, Predátor jak by smet. Zbývá zredukovaná tacticála s HQ warlordem a Sgt. s power weapnout. Já tepu a zabíjím, Dredrug hází čočku.
Nyní se dostávají ke slovu pekelně naštvaní Space Marines a v CC naassaultí opice. Umírá to rychle a Vítězství je zde. Mám konsolidaci o D6. Rozhoduji se nechat HQ a Sgt. svému osudu (věřím AP3 a lepšímu WS) a ženu se s 10 SM posílenými vítězstvím v CC směrem k Dredrugově Deploy zóně! Chci body, chci body!!! Jo a taky mám strach z plackovacího Looted wagonu. (tohle všechno se možná stalo až ve 3. kole J )

Dredrug – 3. kolo
Tady se tuším nic moc nestane. Dredrug se posune s looted wagonem, ale nemá na co střílet. Probíhá CC mezi jeho menší skupinkou orků s psykerem a Blood Angels HQ + Sgt. Mám pocit, že umírá jeden SM a dva Orkové. Ono v průběhu hry asi 2x? dredrug skládal morálku po CC, ale vždy to nějak dopadlo pro něj OK. Deffkopty páchají sebevraždu pokračováním v boji s Dreadnoughtem.

Moje 3. kolo
Mariňáci mám pocit postupují do DZ Dreadruga, opravil jsem Rhino a to plnou rychlostí míří tamtéž. Dreadnought ani nevím už co, asi taky někam jde.
HQ a Sgt. v boji zblízka házejí čočku, Dredrug hází víno a HQ i Sgt se mám pocit odporoučeli do věčných lovišť.

Poslední dějství - Sgt. a HQ se chystají zemřít...
Dredrug a já – 4. Kolo
Dredrug stále nemá co a tak se tuším jen hýbe.

Já nakopnu vrtuli a Rhino se žene do DZ Dredruga, kde slavnostně zastavím. Super. Zdá se že tímto bodem asi vyhraji celou hru. Ovšem, jelikož jsem poctivý hráč (jak jinak J ), začínám přeměřovat. Zjišťuji, že jsem Rhino zaparkoval asi 1“ od Dredrugovi DZ. Tzn. žádný bod se nekoná.
Jelikož je asi 23h00 a já jdu druhý den do práce, hru končíme. Počítáme KP a i když se to z tohoto reportu asi úplně nezdá, napočítali jsme stejně. Tzn. remíza. Podáváme si ruce. Oba jsme spokojeni. Kdyby bylo 5 kolo, možná bych prohrál… možná taky ne…
Hra to byla opravdu zábavná a moc jsem si ji užil. Snažili jsme se hrát maximálně co nejvíc podle pravidel 7. edice a do BRB (Big Rule Book) sáhli asi 4x…

středa 15. února 2017

Blood Ravens


Blood Ravens je Space Marines Chapter (tzv. kapitula), o které se toho moc neví. Je to kapitula neznámého původu, z neznámého zakládání. Věří se, že z jednoho z prvních. Věří se, že jsou nějakým způsobem spojeni s obdobím Horova kacířství (Horus heresy). Neznáme Primarchu, neznáme nástupnické kapituly.
Je tu alespoň něco, co víme? Musím si odpovědět, že ano. Známe kupříkladu bojový pokřik Blood Ravenů: „Knowledge is power, guard it well!“ (Vědomost/vědomí/znalost/vědění je síla, braňme ji dobře) a „None shall find us wanting!“, což je menší překladatelský oříšek… (Nikdo nás nenajde v nouzi! …nebo tak něco…).
Další informace, která nás zaujme je jméno Chapter Mastera (něco jako šéf kapituly). Je jím Gabriel Angelos. Zároveň je i kapitánem 3rd Company této kapituly. O něm ale jindy. Jen zmíním že sejmul původního Chapter Mastera Librariana (knihovník – psyker, něco jako kouzelník) Azariaha Kyrase, který se stal hříčkou chaosu.
S knihovníky jsou Blood Ravens úzce spojeni. Je všeobecně známo, že tato kapitula si na Librarianech (knihovnících) přímo zakládá a velice hojně je využívá (takže, pokud budete hrát fluffy#1 Blood Ravens, asi by to chtělo mít co nejvíc Librarianů, jak jen to jde. ) .
#1 – Fluff – česky bychom možná řekli „omáčka“. Tzn. vše, co se BR týká – historie, významné události a osobnosti, fakta, příběhy, atd. atd.
Několik highlightů z historie Blood Ravens, ale jen silně zkratkovitě:
Fall of the Black Fortress of Vespa (ca. 500.M41) – bitka s Chaosem, BR sejmuli Chaos Witch Morgannu
Cleansing of Obscurus (Unknown Date.M41) – v jednom dni dokázali BR sejmout jak orky (Ork Warboss Manstompa Megakilla), tak chaosáky (Chaos Sorcerer Anuphans the Cruel).
Chaos Sorccerer
Targa Campaign (Unknown Date. M41) - Captain Gabriel Angelos of the 3rd Company krutě a na hlavu poráží Tau.
No, je toho ještě hafo a z toho, co jsem četl je znát, že Blood Ravens jsou sakra bouchači. K jejich dalšímu a podrobnějšímu studiu doporučuji např. tento zdroj, ze kterého jsem čerpal i já: http://warhammer40k.wikia.com/wiki/Blood_Ravens
A teď k hraní… jelikož se o BR nic moc neví, neví se ani jak je hrát. Blood Ravens jsou profláknutí díky PC hře Dawn of War, ale příznám se, že za dobu 5ti let, kdy jsem W40K hrál, jsem je na stole snad nepotkal. Ono totiž asi není podle čeho je hrát. Nemají svůj codex. A nejsem si úplně jist, zda jsou zmínění ve vanilkovém codexu pro Space Marines (dejte mi třeba vědět). Nicméně informace, kterou mám od aktivního hráče, říká, že Blood Ravens je teoreticky možno napasovat na různé Space Marines Codexy. Pokud je tato informace pravdivá, pojďme se na to kouknout z blízka.
V dřívějších edicích W40K existoval samostatný codex pro SM Black Templars. Ti ovšem kouzla, knihovníky a psykery přímo nesnáší a nepoužívají. Tady bychom tedy s codexem pro Blood Ravens neuspěli. Vím, že samostatný BT codex již není, ale uvádím to proto, že je potřeba se vždy pořádně zamyslet a zajímat se o detaily.
Co můžeme tedy dnes… můžeme BR hrát podle codexu Blood Angels… obě kapituly obsahují slovo „Blood“, barva obou je červená, tak proč ne… no možná právě proto… další červená armáda, která využívá prvky jako jiná červená armáda…
Co Space Marine Codex… ano, tady je to univerzálnější. Tato varianta se dá použít celkem dobře. Navíc mezi kapitulami zde zmíněnými je možno nalézt drobné detaily. Kupříkladu Imperial Fists mají jakési pravidlo umožňující jim přehodit hod na hit u zbraně se slovem „…bolt…“, pokud padla na K6 hodnota 1… nepletu-li se. Nebo tak nějak to je, opravte mne prosím do komentů.
Chci tedy naznačit, že i v rámci Space Marines Codexu se dají najít alespoň drobné rozdílné niance.
Pokud někdo ze čtenářů ví více a je ochoten se poděli o informace jak a podle čeho hrát Blood Ravens, dejte nám vědět. Třeba právě do komentářů. Díky.
Blood Raven Space Marine

Blood Raven Librarian

úterý 14. února 2017

I na 500 pts je to legrace...


Menší hra na 500 pts. Compulsory skladba armády:
0-2 HQ
0-3 Elite
1-6 Troop
0-3 Fast
0-3 Heavy
Omezení na součet armorů u vozidel jsme nedávali, jelikož naše jediná vozidla jsou Rhina.
Já hrál Ultramarines:
1x Tactical Squad – 1x Sgt, ChS, BP, 7x SM B, 1x SM Flamer, 1x SM ML, Rhino
1x Tactical Squad – 1x Sgt, ChS, BP, 7x SM B, 1x SM Flamer, 1x SM ML
1x Lanspeeder HB, AC
Řízek 04 hrál Blood Angels,
1x Tactical Squad – 1x Sgt, ChS, BP, 7x SM B, 1x SM Flamer, 1x SM ML, Rhino
1x Combat Squad – 1x Sgt, ChS, BP, 4 SM B, 1x SM MM
1x Assault Squad – 1x Sgt, PA, BP, 4x SM ChS, BP
Hrálo se na 4“x4“, stůl rozdělen na čtvrtinky, uprostřed kolo o poloměru 12“. A úplně uprostřed objective. Hod na iniciativu vyhrál Řízek a vybral si čtvrtinku pro svůj deploy, já tím pádem deployoval do diagonálou protilehlé čtvrtinky. Zbylé dva objectivy se umístily do středu prázdných čtvrtinek.
Řízek nadeployoval Rhino s desítkou blíže ke středu stolu, pětku s MM více k mé pravé straně a assaultéros přímo proti mému pravému křídlu., co nejblíže to šlo. Já s Rhinem a desítkou uvnitř opatrně zakempil za jedním kusem terénu. Druhá desítka se kryla za jakousi barikádou. Landspeeder na mém pravém křídle připraven pokropit assaultéros. Takže nalevo Rhino, na středu desítka a vlevo Speeder.
 
Mazaně schované blue Rhino!
Hodem K6 jsem se pokusil ukrást Řízkovi iniciativu, ale fail. Řízek vyrazil s assaultéros na mé pravé křídlo, kde zůstal v otevřeném terénu. Pětička s Multimeltu se postávala blíže ke středu a zírala na moji modrou lajnu. Rudé Rhino Blood Angels pocukávalo kolem středu sem a tam. Čímž jsem se nenechál zmást. Proběhlo pár snapshot výstřelů, jinak celkem nic.
Začalo mé první kolo. Jsa si vědom devastujícího účinku Assault Cannonu, rozhodl jsem se vyjeti v ústrety svým Landspeederem Řízkovým Assaultéros. Cítil jsem střeleckou převahu, navíc posílenou Heavy Bolterem. Prásk, prásk, prásk. Landspeeder chrlí – řekli bychom „olovo“ – smršť projektilů, ovšem Rybník zapomněl, že i Blood Angels jsou Space Marines a mají ty zatracené „mariňácké sejvy“. Navíc jsem si byl až moc jist a nepočítal jsem vzdálenosti. V příštím kole se mi to stane osudným.
Rhino udělalo skrytý manévr a vysunulo se – pro zmatení nepřítele mírně na mé levé křídlo. Řízka to uklidnilo, páč si byl vědom, že jeho assaultéros už nic moc nehrozí. Ovšem všichni víme, jaký lišák mazaný já jsem.
Desítka kempila za barikádou. Prásklo pár výstřelů a je možné že jeden, dva SM BA lehnul k zemi v tratolišti krve. Jinak nic zajímavého.
Druhé kolo – Řízek
Rhino se opět plácalo kdesi uprostřed, ale blíže k hraně desky. A mám pocit, že 10tka vyskákala ven. Pětička s multimeltou udělala krok sum krok a práskla si na 24“ z Boltgunů a 1x z Multimelty – což ovšem snepšot, protože heavy po pohybu. Bylo vidět, že Řízek je mladý chlapec a holky mu nic moc neříkají. Kostky mu totiž padaly jak chtěl on. A znáte to, štěstí ve hře, neštěstí v lásce. Takže MM snepšot hit na 6tku padla 6tka a coversave jsem u desítky stojící za barikádou neuhádal. Prostě na ně bylo ze strany vidět. Mám první mrtvé.
Druhý snepšot si dala raketa z 10tky BA mariňáků do boku Landspeederu a byla z toho penetrace, která urvala zbraň. V Assaultní fázi 5tička assaultéros naběhla do Landspeederu a 2x ho glancla, čímž se Speeder za hučení poškozených motorů odporoučel k zemi.
...se Speeder za hučení poškozených motorů odporoučel k zemi...
Mé druhé kolo se zaměřilo na eliminaci hrozby v podobě assaultéros a tak jsem veškerou palbu, kterou jsem disponoval (10tka v Rhinu nebyla totiž tak daleko, jak se mohlo zdát), nasypal právě do nich a po krvavé Blood Angels fástce zbyl jen bloody flek.
Třetí kolo – Řízek04
S desítkou se nehýbe a chce ve střelecké fázi plackovat. Pětička s MM se posune blíže. Placka jde úplně mimo a střelba bolteru mi opět sejme jednoho/dva chlapíky.
Pozn.: tady si dovolím poznamenat, že celá hra nebyla příliš pohybově dynamická…
I já ve svém kole střílím co to jde a mám pocit, že postupně okusuji pětičku s MM, až zbude jen jeden boltrista a ten kamsi spěchá. Jinak nic významného. Žádné epické události.
Přichází páté kolo. Oba si uvědomujeme, že ani jeden z nás nedrží objective. Spoléháme na 6. Kolo.
V 5. kole se na Řízkově a ani moji stráně příliš neděje. Opět něco málo střelby, vše zachraňují mariňácké savy – a to na obou stranách. Další věc, která je pro oba společná je ta, že se snažíme v pohybové fází a já i místo střelby pomocí runu, docválat k objectivu. Toho nejsme ani jeden v 5. kole schopni.
 6. kolo – hází Řízek, zda vůbec bude... ááá padá dvojka, 6. kolo nebude. Na objectivy je to 0 – 0. Na Killpointy 1 – 1. Plácáme si rukou a shodujeme se na remíze. Byť se hrálo na tak málo bodů, byla to zábava. Já si to užil a věřím, že Řízek též.
.. i Blood Angels jsou Space Marines...